Vaalikoneet

Vaalikonevastauksista löydät kantojani moneen sellaiseen teemaan, jota ei ole tarkemmin käsitelty tällä sivustolla. Käy siis lukemassa vastaukseni vaalikoneisiin linkeistä alta! Alla myös muutamia nostoja vastauksistani.

Voidaanko ympäristö- ja luontoarvoista joustaa, jos siten voidaan luoda työpaikkoja? (Ylen vaalikone, kysymys 2)

”Ympäristönäkökulmaa ja ilmastotoimia painottamalla on mahdollista luoda uusia työpaikkoja, näitä ei tarvitse laittaa vastakkain keskenään. Suomen ja Helsingin tulee olla etujoukoissa panostamassa ilmastoystävällisiin ratkaisuihin ja innovaatioihin, tämä edistää myös kilpailukykyämme globaaleilla ja eurooppalaisilla markkinoilla. Esimerkiksi OECD on arvioinut, että ilmastotoimilla luodaan enemmän työpaikkoja kuin niiden vuoksi poistuu. Myös rahoitusmarkkinoilla näkyy ympäristö- ja ilmastotoimien painottaminen: investointeja ei enää tehdä suuripäästöisiin kohteisiin. Ympäristön ja ilmaston kannalta kestävät ratkaisut ovat kiinnostavia kohteita kansainvälisille sijoittajille ja auttavat houkuttelemaan investointeja Suomeen.”

Pitäisikö perhelle maksaa kuntalisää alle 3-vuotiaiden lasten kotihoidon tukemiseksi? (Ylen vaalikone, kysymys 12)

Kaupungin resursseja tulisi käyttää lapsiperheiden tukemiseen mieluummin tarjoamalla kaikille perheille mahdollisuus laadukkaaseen varhaiskasvatukseen. Useamman vuoden kotihoidon tukeminen vähentää erityisesti naisten työllisyyttä ja pienentää eläkkeitä ja on tätä kautta eräänlainen yhteiskunnan tukema kannustinloukku sukupuolten epätasa-arvoon. Siksi kannatan kotihoidon tuen kuntalisän alas ajamista samalla, kun hallitusohjelmaan kuuluva perhevapaauudistus tulee voimaan.

Helsingissä on päätetty lakkauttaa kuntalisän maksaminen yli 1-vuotiaiden kotihoidosta kesäkuusta 2021 alkaen. Vaikka en kannata kuntalisää, pidän tätä päätöstä kuitenkin ongelmallisena, koska hallituksen perhevapaauudistus, jossa vanhempien perhevapaiden aikana maksettava tulosidonnainen tuki pitenee, tulee näillä näkymin voimaan vasta vuonna 2022. Tiettyinä vuosina syntyneet helsinkiläislapset joutuvat näin välinputoajiksi, mikäli heidän perheessään haluttaisiin jatkaa lasten hoitamista kotona yli 1-vuotiaiksi.

Pitäisikö Helsingin perusterveydenhuollon jonoja pitäisi purkaa yksityistämällä terveydenhuoltoa nykyistä enemmän? (Sanoman vaalikone, kysymys 2)

”Jonoja pitäisi ensisijaisesti purkaa kehittämällä kaupungin omia terveysasemia ja poistamalla häiriökysyntää eli tulisi pyrkiä siihen, että ihmisen vaiva hoidetaan kuntoon heti. Helsingissä on toteutettu määräaikainen neljän vuoden kokeilu kahden terveysaseman yksityistämisestä tiukoilla kriteereillä tarkoituksena purkaa jonoja perusterveydenhuollossa. Muissa kaupungeissa on saavutettu tuloksia myös ottamalla kaupungin puolelle oppeja yksityistämisistä esimerkiksi toimintamallien suhteen.”

Pitäisikö Helsingin kävelykeskustaa laajentaa sulkemalla Pohjoisesplanadi autoilta? (Sanoman vaalikone, kysymys 5)

”Kävelykeskustan laajentaminen on hyvä idea. Se parantaa keskustan ilmanlaatua ja viihtyisyyttä ja vähentää melua. Kannattaisin tämän toteuttamista joko Pohjoisesplanadilla tai muualla ensin kokeiluluontoisesti esimerkiksi parin kuukauden ajaksi.”